Rasande huseigar speidar fånyttes etter feiaren – nektar å betale eitt øre

foto