Formannskapet: Vil ikkje røyve sjukeheimsplassane

foto