– Norangsdalen og Ola-garden den staden utanom Oslo eg er mest knytt til

foto