- Trist at kommunestyret gav frå seg unikt tilbod

foto