– Private bedrifter som over år har eit så stort sjukefråvær som i kommunen, hadde truleg gått konkurs