- Ikkje riv denne skulen - dei fleste av husa i bygda er eldre