Koronaen gav kraftig vekst for lokal mat og drikke i 2021

foto