foto
Sverre (83) har hatt nokon av dei aller finaste opplevingane sine i hola han fann heilt tilfeldig da han var i femtiåra. Her kjem han tettare på naturen enn i ei vanleg hytte, og slepp å gå langt for å komme til rypeterrenget. Foto: Marius Nergård Pettersen

– Blindsonene i naturen er viktige for mange

Ein løyndom er ikkje noko ein deler med kven som helst. Men da fotojournalist Marius Nergård Pettersen gav ut ei bok om hemmelege hytter i norsk natur for tre år sidan, fekk han hundrevis av tilbakemeldingar frå folk som ville dele fleire naturløyndommar med han.