8. mars: Internasjonal kvinnesolidaritet, fødselsomsorg og jenter og fotball