– Dette er den mest krevjande økonomiske situasjonen den tredje statsmakta har stått overfor i vår tid

foto