– Å byggje ned matjorda bit for bit, er å ta vekk framtidstru

foto