Har oppdaga fleire smittetilfelle utan kjend smittekjelde