- Og no må saka om sentralkjøkken for sjukehusa leggast død