Alle laksane i elva hadde merke etter oterangrep

foto