"Ingen er meir interesserte enn oss i at plasten ikkje hamnar i naturen"