«Skulekrinssaka eit einaste stort rot fra ende til annan»