- Noko er i ferd med å utvikle seg i heilt feil retning

foto