Velsignar Volda sitt vedtak om skulekrinsgrenser i Austefjorden