Nye motsegner mot Alti-planane - om støy og leikeplassar

foto