Ørsting sendt til sjukehus etter raftingulykke

foto