Ber Ørsta-politikarane seie nei til Statens vegvesen sitt forslag om vegutbetring på E39 gjennom Liadal

foto