Sommerpatruljen: - Tilhøva for unge arbeidstakarar blir betre