– Skal ein lukkast, må vi forløyse potensialet for dei små- og mellomstore bedriftene