- Vi kan berre realisere oss sjølve som medmenneske

foto