– Det er første gong det har vore ei kvinne ved roret