Regjeringa vil lovfeste at lærarar kan gripe inn fysisk mot elevar