– Det er utruleg viktig at kommunar som Ørsta og Volda går i førevegen