Ber passasjerar følgja reglane på fly og båt – kan kosta dyrt å ikkje gjera det