foto
I 2021 vart nær halvparten av alle avlidne kremert, men det er likevel store skilnader rundt om i landet. Foto: Norsk foreining for gravplasskultur.

Fleire nordmenn går opp i røyk