Formannskapet skal orienterast etter medieoppslag om psykiatritenestene