Det oppstod lekkasje på vassledninga på E39 i Kyrkjegata i Ørsta tysdag kveld. Teknisk vakt i Ørsta kommune opplyser ved 22-tida at dei jobbar med å utbetre lekkasjen, men at det kan ta litt tid.

I følge NRK trafikk hemmar lekkasjen trafikken forbi staden, men det er muleg å passere.