Hadde storkontroll i Ørsta: Sjekk kor mange bilar vegvesenet avskilta

foto