Viser til lova og avviser å handsame sak om Sætre fjordutsikt

foto