Flaum i Follestaddalen - "vassglop" på Årsetra

foto