foto
Mindre aleine: Openheita har gitt Christoffer Sve både støtte, humor og samtalar frå folk rundt han elles ikkje ville fått. Foto: MARIUS SIMENSEN, Sunnmørsposten

Christoffer fekk blodkreft som 27-åring – derfor valde han å vere open om sjukdomen

Då Christoffer var 27 år gamal fekk han ei kreftdiagnose som forandra livet. For han har openheit kring sjukdomen vore til god hjelp på vegen tilbake til normalen.