Hildegunn står fram med si avhengigheit på Ørsta-hotellet laurdag

foto