"Vi skal ikkje leggje ned på Sæbø og Vartdal, men bebuarane skal ha litt lågare sørvisnivå"

foto