Søkjer på nytt fritak frå alle politiske verv

foto