Tre av fire gardsbruk har lagt ned drifta dei siste 50 åra

foto