Etter atkommunestyret gjorde det klart at lagseigde eigedommar m.v. kunne sleppeeigedomsskatt etter søknad, har søknadene hagla inn.

Torsdagvedtok kommunestyret å gje fritak til 53 eigedommar/bygningar.

Fleire kan få fritak

Og endåfleire kan få fritak, for kommunestyret har ein mistanke om at ikkje alle somkan få fritak, har søkt om dette. Sjølv om søknadsfristen har gått ut, heldkommunestyret døra open for dei som ikkje har søkt.

-Kommunestyret sin intensjon, då fritaket vart vedteke, var å vere romslege. Dåskal vi vere det, sa ordførar Rune Hovde.

Ikommunestyret var det noko uvisse knytt til regelverket, og Ap bad om utsetjing,men etter at ordføraren forsikra om at dei som ikkje hadde søkt måtte få fritakdersom dei søkjer, vart forslaget om utsetjing trekt.

Ørsta kommune vil kome med ei orientering gjennom annonsar og på eiga heimeside om kven som kan få fritak.

Her er fritakslista:

Åmdal Bedehus

ForsamlingshusetVarden

Stavset skule

Åmdal ILsine bygningar

Vidsyn grendahus

Bukta grendahus

Standal grendahus

Åmdal ungdomshus

Haukly ungdomshus

Saltre grendahus

Osbergetskisenter

Follestaddalsamfunnshus

Ørsta RødeKors

Ørsta ungdomslag

Bjørke Bedehus

Krokedalenbarnehage

Lystad Bedehus

ForeningaSamhald

Vartdal Turnog idrettslag

Ø Jeger ogfiskerfor.

UngdomshusetErvingen

FollestaddalBedehus

Vidda! ungdomshus

Sørheim ogSteinnes grendehus

Urke Grendahus

Hovdebygdaldrottslag

Brudavolltunet

Norangdalgrendalag

Norrøna AS-Rjånesungd.senter

Ørsta KFUM-KFUK

Sæbø Bedehus

Forsamlingshuset Soltjeld

Ørsta Bedehus

BondalseidetSportskapell

Hovdebygdasanitetslag

Ørsta Skisenter

Sæbø IL klubbhus

Åmås Grendahus

BondalenGrendahus PL

Ørsta IL

Ørsta småbåtlag

Vartdal skyttarlag

Vartdal småbåtlag

Håvoll småbåtlag

StiftingaFarkvamen barnehage

As Frendetun

Rikets sal

Trandal grendahus

Mosmarkabarnehage SA

Ørsta ILlangrennsgruppea

Ørsta frikyrkje (automatisk friteken)

Møre folkehøgskule

Mellestiftinga Svendsengarden