– Vanskeleg å få kvardagen til å gå opp utan barnehage

foto