I førre veke bad fylkesmannen kommunane om å sende inn forslag om ledig bygningsmasse som kan nyttast til å ta imot den store mengda asylsøkjarar i Noreg.

På lista, som først vart presentert i Sunnmørsposten, er det 78 forslag til innkvarteringsstader. Av desse ligg 40 på Sunnmøre.

Ørsta

Ørsta kommune har sendt inn tre forslag:

Lystad skule (nedlagd) – 50 sengeplassar.

Rjånes ungdomssenter – 57 sengeplassar.

Standal alpesenter - utleigehytter – 30 sengeplassar.

Volda

Volda kommune har også sendt inn tre forslag:

Lid skule (nedlagd) – sengeplassar i fire klasserom.

Hjartåbygda skule (nedlagd) – sengeplassar i to klasserom.

Sanitetshuset – ukjent tal på sengeplassar.

Ingen automatikk

Det er ingen automatikk i at bygningane som står på lista faktisk blir asylmottak, understrekar fylkesberedskapssjef Stine Sætre.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har bede fylkesmennene i Noreg om å kartlegge ledig bygningsmasse som kan nyttast til mellombels husing av asylsøkjarar.

Mange av dei som eig bygningane på lista har difor ikkje vorte kontakta av kommunane, fylkesmannen eller UDI.

Lista blir no sendt over til UDI, og så er det opp til direktoratet å kontakte eigarane av bygningane dei ser som mest aktuelle.

Over heile landet

Til no har akuttinnkvarteringar av asylsøkjarar vorte oppretta i nærleiken av grensepasseringane der flest søkjer asyl, altså på Austlandet og i Finnmark

Tidlegare i veka varsla UDI kommunane om at dette ikkje blir tilfelle framover. Det vil bli oppretta akuttinnkvartering over heile landet. Det er uklart kor lenge asylsøkjarane skal bu i den mellombelse mottaka, men dei skal flyttast over i ordinære mottak så snart dette let seg gjere.

<strong>Kan bli asylmottak:</strong> Rjånes ungdomssenter har 57 sengeplassar. arkivfoto
<strong>Kan bli asylmottak:</strong> Utleigehyttene på Standaleidet har 30 sengeplassar. Arkivfoto