Rehabiliteringstenestene ved Mork-senteret må styrkast

foto