På småbruket Nygaard er der både elvegrisar og skinkehotell