Rektor Fylling seier at søknaden til desse linene var god også i fjor, og at denne utviklinga har halde fram same vegen i år.

Venteliste

Elektrofag har 36 plassar som skal fyllast opp på første året, og der har dei no 54 søkjarar på venteliste. Ved lina for teknikk og industriell produksjon har 48 ungdommar fått tilbod om plass. Her står 29 på venteliste.

– Eg trur at dei som søkjer seg til oss har høyrt gjete at me har god kontakt med næringslivet i regionen. Avgjerande for oss er at dei ungdommane me tek inn skal ha ein reell sjanse til å få lærlingplass, seier Fylling.

Han roser verksemdene for å ta i mot lokale faglærte.

– Det er svært viktig å finne balansen mellom arbeidsinnvandring samstundes som ein tek vare på ungdommen i lokalsamfunnet.

Fulle klasser

Fylling fortel at mest alle klasser er fylte opp.

– Einaste kvileskjeret er ved helsefag, der det finst ledige plassar. Her har me 8 søkjarar, seier rektoren.

Trass i dette er det berre sju ledige plassar ved skulen.

– Me har teke inn 282 elevar til no. Dette er gode tal og berre ein ørliten nedgang frå fjoråret, avsluttar Fylling.