Forbrukartilsynet: Bankane har ansvaret når kundar er utsette for svindel

foto