Kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum meiner noko av auken heng saman med utsette bryllaup.

– Det betyr mykje å kunne samlast for å feire kjærleiken i eit vakkert kyrkjerom med familie og venner rundt. Det er grunn til å tru at det høge talet i fjor heng saman med at par valde å utsetje bryllaupet under koronapandemien, for å kunne samle familie og venner. Samtidig er talet mykje høgare enn i 2018 og 2019, seier ho i ei pressemelding.

I pandemiårene 2020 og 2021 sokk talet på vigslar med 30 prosent, men no er andelen tilbake på nivået før pandemien, viser tal frå SSB.

(©NPK)