Null promille – men 17 fartssyndarar og dårlege dekk

foto