– Bli glade i livet, og ikkje byrje med heroin

foto