-  Her er mange ting vi kan jobbe vidare med

foto